Extemporani: Hi ha pocs decorats i un vestuari vistós. Hi ha un músic que tecleja les composicions pròpies acompanyant les històries absurdes i fantasioses de la Calamiclown. Hi ha un altre personatge que és troba com a peix a l'aigua. I també hi ha la Calamiclown, ingènua, cruel i divertida que ens explica vivències a la seva manera, tendra i desvergonyida.

Extemporani va guanyar la beca Kreas l'any 2014 i els bolos de Casa de Cultura del 2015, la obra va tenir bona acollida i va gaudir de 29 actuacions en sales, centres cívics de Girona i Barcelona i internacionalment va participar als festivals de teatre de Tel-Aviv (Israel, 2015) Lom (Búlgaria, 2016) i Puebla (Mèxic, 2017) O barco (Galicia, 2018)